Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч осигурява безплатен транспорт до гробищен парк „Скобелево“ на 13 май

Безплатен транспорт осигурява Община Ловеч до гробищен парк „Скобелево“ на 13 май, понеделникът след Томина неделя, когато се почитат покойниците и се носят великденски яйца на мястото им за вечен покой.

Автобусът тръгва от Автогара Ловеч в 8:00 ч. по следния маршрут: спирка ул. „Цачо Шишков“ - спирка ОББ - спирка „501 стоки“ - спирка „Салито“ - кв. „Продимчец“ - гробищен парк „Скобелево“ и обратно.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч