Общинска администрация Ловеч / Република България
| EN
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Община Ловеч от понеделник възстановява нови автобусни линии

Община Ловеч от 25.05.2020 г., понеделник, възстановява частично нови автобусни превози по общинската, областна и републиканска транспортна схема, при спазване на препоръките на Министъра на здравеопазването.

Сред важните промени са следните – възстановява се голяма част от автобусите по линията Ловеч – Плевен през целия ден и седмица, повече автобуси ще пътуват до селата Баховица, Лисец, Дойренци, възстановява се връзката за Тепава и Деветаки. Градска линия №4 (Гозница – ЖП спирка при „Велга“) ще се обслужва по-често - в 07:00 ч.; 07:30 ч.; 08:30 ч.; 11:00 ч., 16:00 ч. и в 16:30 ч. от Гозница и в 08:00 ч.; 09:00 ч.; 11:30 ч.; 16:30 ч.: 17:00 ч. и 17:45 ч. от ЖПС. Заповедта на кмета на Община Ловеч  от 21.05 2020 г. е на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, като отменя действието на Заповед №З-714/15.05.2020 г.

Ето и пълния текст на документа:

Считано от 25.05.2020 г. да се направи частично възстановяване на автобусните превози по общинската, областна и републиканска транспортна схема,  при спазване на препоръките на Министъра на здравеопазването както следва :

I. Градски линии

1. Градските линии №1; №2 и №3 остават от 06:30 ч. до 08:30 ч. сутрин и от 16:30 ч. до 18:30 ч. вечер.

 

2. Градска линия №4 сутрин в 07:00 ч.; 07:30 ч.; 08:30 ч.; 11:00 ч., 16:00 ч. и в 16:30 ч. от Гозница и в 08:00 ч.; 09:00 ч.; 11:30 ч.; 16:30 ч.: 17:00 ч. и 17:45 ч. от ЖПС.

 

II. Междуградски линии

1. Луковит

- от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  07:00 ч. и от Луковит в 11:30 ч. 

- събота тръгва от АГ Ловеч в  07:00 ч. и от Луковит в 11:30 ч.   

2. Плевен

            - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  07:00 ч. и от Плевен в 08:00 ч.        

            - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  09:00 ч. и от Плевен в 10:00 ч.

            - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  11:00 ч. и от Плевен в 12:00 ч.

            - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  13:00 ч. и от Плевен в 14:00 ч.

 

            - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  15:00 ч. и от Плевен в 16:00 ч.

            - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  17:00 ч. и от Плевен в 18:00 ч.

            - събота тръгва от АГ Ловеч в  07:00 ч. и от Плевен в 08:00 ч.        

            - събота тръгва от АГ Ловеч в  09:00 ч. и от Плевен в 10:00 ч.

            - събота тръгва от АГ Ловеч в  15:00 ч. и от Плевен в 16:00 ч.

            - събота тръгва от АГ Ловеч в  17:00 ч. и от Плевен в 18:00 ч.

            - неделя тръгва от АГ Ловеч в  09:00 ч. и от Плевен в 10:00 ч.

            - неделя тръгва от АГ Ловеч в  13:00 ч. и от Плевен в 14:00 ч.

            - неделя тръгва от АГ Ловеч в  15:00 ч. и от Плевен в 16:00 ч.

 

3. София - тръгва от АГ Ловеч в 06:00 ч. и от АГ София тръгва в  13:00 ч.

                - тръгва от АГ Ловеч в  13:00ч. и от АГ София  тръгва в 17:00 ч.

 

4. Троян - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  08:00 ч. и от Троян в 09:00 ч.

               - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  16:00 ч. и от Троян в 17:00 ч.

               - събота и неделя не пътува.                   

 

5. Тетевен

              - тръгва от АГ Ловеч в 11.00 ч., и от АГ Тетевен тръгва в 13:00 ч.

              - събота и неделя не пътува.

 

III. Междуселищни линии

 

1.Баховица 

- от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в06:30 ч. и от Баховица в 07:00 ч.

- от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в07:45 ч. и от Баховица в 08:15 ч.

            - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  12:05 ч. и от Баховица в 12:35 ч.

            - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  17:00 ч. и от Баховица в 17:35 ч.

            - събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в  06:30 ч. и от Баховица в 07:00 ч.

            - събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в  18:30 ч. и от Баховица в 19:00 ч.

 

2. Брестово

          - от понеделник до петък  тръгва от АГ Ловеч в  07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

          - от понеделник до петък  тръгва от АГ Ловеч в  17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.

          -  сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Брестово в 13:10 ч.           

          - събота тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

          - неделя тръгва от АГ Ловеч  в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

          - неделя тръгва от АГ Ловеч  в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.

 

3. Българене, Абланица

            - сряда тръгва от АГ Ловеч в  09:30ч., и от Абланица в 10:00 ч.

            - сряда тръгва от АГ Ловеч в  14:30ч., и от Абланица в 15:00 ч.

            - събота и неделя не пътува.

 

4. Горан, Владиня и Дренов

            - от понеделник до петък тръгва  от АГ Ловеч  в 06:15ч., и от Дренов тръгва в 06:55 ч

            - от понеделник до петък тръгва  от АГ Ловеч в 12:00ч., и от Дренов тръгва в 12:40 ч.

            - от понеделник до петък тръгва  от АГ Ловеч  в 17:45ч.,  и от  Дренов в 18:30 ч.

            - събота и неделя  тръгва  от АГ Ловеч в  07:30 ч. и от Дренов в 08:15 ч.

            - събота и неделя  тръгва  от АГ Ловеч в  16:30 ч. и от Дренов в 17:15 ч.

                       

5. Дойренци

          - от понеделник до петък тръгва  от АГ Ловеч  в 06:30 ч.,  и от  Дойренци в 07:00ч.

          - от понеделник до петък тръгва  от АГ Ловеч  в 07:30 ч.,  и от  Дойренци в 08:00ч.

         - от понеделник до петък тръгва  от АГ Ловеч  в 12:00 ч.,  и от  Дойренци в 12:20ч. (автобуса е обиколен)

         - от понеделник до петък тръгва  от АГ Ловеч  в 14:00 ч.,  и от  Дойренци в 16:00ч.

         - от понеделник до петък тръгва  от АГ Ловеч  в 17:30 ч.,  и от  Дойренци в 18:00ч.

         - от понеделник до петък тръгва  от АГ Ловеч  в 19:00 ч.,  и от  Дойренци в 06:30ч. на следващия ден.

         - събота тръгва  от АГ Ловеч  в 09:30 ч.,  и от  Дойренци в 16:00 ч.

         - събота тръгва  от АГ Ловеч  в 19:00 ч.,  и от  Дойренци в 06:30 ч. на следващия ден.

         - неделя тръгва  от АГ Ловеч  в 09:30 ч.,  и от  Дойренци в 16:00 ч.

 

6. Къкрина

          - от понеделник до петък  тръгва от АГ Ловеч в  07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

          - от понеделник до петък  тръгва от АГ Ловеч в  17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.

          -  сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Брестово в 13:10 ч.          

          - събота тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

          - неделя тръгва от АГ Ловеч  в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

          - неделя тръгва от АГ Ловеч  в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.

 

7. Лисец

         - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  06:30ч. и от Лисец в 07:00 ч.

         - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  07:45 ч. и от Баховица в 08:15 ч.

         - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  12:05 ч. и от Лисец в 12:35 ч.

         - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  17:00 ч. и от Лисец в 17:35 ч.

         - събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в  06:30 ч. и от Лисец в 07:00 ч.

         - събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в  18:30 ч. и от Лисец в 19:00 ч.

 

8. Пресяка и Гостиня

         - понеделник тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч и от Гостиня в  07:00 ч.

         - понеделник  тръгва от АГ Ловеч в  17:50 ч и от Гостиня в  18:15 ч.

         - сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Гостиня в  07:00 ч.

         - сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Гостиня в  13:10 ч.

         - сряда тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч. и от Гостиня в  18:15 ч.

         - петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Гостиня в  07:00 ч.

         - петък тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч. и от Гостиня в  18:15 ч.

         - събота тръгва от АГ Ловеч в 07:40 ч. и от Гостиня в  08:10 ч.

         - неделя тръгва от АГ Ловеч  в 11:40 ч. и от Гостиня в 12:10 ч.

 

8. Радювене

          - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  06:45 ч. и  от Радювене в 07:00 ч.

          - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  18:00 ч. и  от Радювене в 18:15 ч.

          -  сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Радювене в 07:00 ч.

          -  сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00 ч. и от Радювене в 12:15 ч.

          -  сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.

          -  събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в  08:10 ч. и от Радювене в 08:35 ч.

          -  събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.   

 

9. Скобелево

         - тръгва от  АГ Ловеч сутрин в 07:00 ч.,  и вечер в 17:30 ч.

                            

10. Славяни

        - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  06:30 ч. и от Славяни в 07:00 ч.

        - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  13:00 ч. и от Славяни в 13:30 ч.

        - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  17:30 ч. и от Славяни в 18:00 ч.

        - събота тръгва от АГ Ловеч  в 08:00ч. и от Славяни в 08:30 ч.

        - неделя тръгва от АГ Ловеч  в 17:30ч. и от Славяни в 18:00 ч.

 

11. Слатина

       - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  06:30 ч. и от Слатина в 07:00 ч.            

       - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  13:00 ч. и от Слатина в 13:30 ч.

       - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в  17:30 ч. и от Слатина в 18:00 ч.

       - събота тръгва от АГ Ловеч  в 08:00ч. и от Слатина в 08:30 ч.

       - неделя тръгва от АГ Ловеч  в 17:30ч. и от Слатина в 18:00 ч.

 

12. Сливек, Горно Павликени, Прелом, Малиново, Стефаново

       - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Малиново тръгва в 07:30 ч.

      - от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00ч. и от Малиново тръгва в 14:00ч.

 

13. Смочан

      - понеделник - тръгва от АГ Ловеч в  06:30 ч и 17:50 ч.                              

      - сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч., 12:30 ч. и в 17:50 ч.

      - петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и в 17:50 ч.

      - събота тръгва от АГ Ловеч в 07:40 ч.

      - неделя тръгва от АГ Ловеч  в 12:40 ч.

 

14. Тепава, Деветаки

      - сряда  тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Деветаки в 07:15 ч.

      - сряда  тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Деветаки в 18:15 ч.

 

15. Умаревци, Йоглав, Дойренци, Александрово, Чавдарци, Крушуна, Кърпачево, Горско Сливово и  Летница

     - от понеделник до петък  тръгва  от АГ Ловеч в 07:30 ч.,  и от Летница в 09:00 ч.

   - от понеделник до петък  тръгва от АГ Ловеч в 14:00 ч. и от Летница в 15:15 ч.                                         - събота и неделя  тръгва  от АГ Ловеч в 09:30 ч.,  и от Летница в 15:15 ч.

    

16. Умаревци, Йоглав, Дойренци,Дренов, Владиня и Горан (обиколен автобус)

   - от понеделник до петък  тръгва  от АГ Ловеч в 12:00ч. и от Горан в 13:00 ч. 

 

17. Хлевене

    - сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в  07:00ч.и от Хлевене в 07:15 ч. 

    - сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в  13:30ч.и от Хлевене в 13:45 ч.