Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч подписа договор за продажба на още една част от бившия ресторант „Ерфурт“

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸Ñа Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ Ð·Ð° пÑодажба на оÑе една ÑаÑÑ Ð¾Ñ Ð±Ð¸Ð²ÑÐ¸Ñ ÑеÑÑоÑÐ°Ð½Ñ âÐÑÑÑÑÑâ

В  Община Ловеч на 26.10.2016 г. бе  подписан договор за продажба на собствен  недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от ресторант „Ерфурт“ на ул. „Търговска“ № 28-В, етаж 1, обект 5, на площ 50 кв. м. Основната част от бившия ресторант вече е продадена и ще става заведение за бургери.
Договорът за продажба бе подписан от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и за „Бългериан Бургер“ ЕООД - от пълномощника Александра Шейретова.
На подписването присъстваше и управителят на фирмата-купувач „Бългериан Бургер“ ЕООД  Кари Йохани Салмела – гражданин на Република Финландия. Неговото заведение за бързи закуски се очаква да отвори врати в началото на 2017 г.
Цената на настоящата продажба е 73 800 лв. без ДДС, достигната на публичен търг. Данъчната оценка на имота е 32 630,10 лв. Към датата на сключването на договора купувачът е изплатил изцяло на продавача дължимите суми.
По-рано бе продадена на същата фирма и основната част на ресторанта срещу 556 800 лв. без включен ДДС.
С продажбата и на тази част от помещенията Община Ловеч  слага край на дългото бездействие на обекта. Очаква се бъдещото заведение за закуски да подобри обслужването на гражданите и да предостави нови работни места.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч