Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч подписа договори по два проекта на обща стойност 12 496 786,44 лв.

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸Ñа договоÑи по два пÑоекÑа на обÑа ÑÑойноÑÑ 12 496 786,44 лв.

Днес, 17.11.2016 г., кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството  договорите по два проекта на Оперативна програма „Региони в растеж“ (СПРР).
Това стана възможно след като Община Ловеч получи на 14 ноември т.г. решение на ръководителя на Управляващия орган на ОПРР, подписано от  заместник-министър Деница Николова. Срокът за сключване на договорите е 18.11.2016 г.
Одобрената стойност на проектите е както следва:
Обща стойност на проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централната градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков“ кв. „Вароша“ в гр. Ловеч“ възлиза на 6 943 866,12 лв. , от които 6 883 421,25 лв. безвъзмездна финансова  помощ (100%) и 60 444,87 лв. собствен принос на бенефициента.
Общата стойност на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в Ловеч“ възлиза на 5 613 365,19 лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.
Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 12 496 786,44 лв.
 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч