Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч подписа партньорско споразумение за Концепция за ИТИ - „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ с водещ партньор Медицински университет - Плевен

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸Ñа паÑÑнÑоÑÑко ÑпоÑазÑмение за ÐонÑепÑÐ¸Ñ Ð·Ð° ÐТР- âСÑÑаÑÐµÐ³Ð¸Ñ âÐдинно здÑавеâ за СевеÑозападен Ñегионâ Ñ Ð²Ð¾Ð´ÐµÑ Ð¿Ð°ÑÑнÑÐ¾Ñ ÐедиÑинÑки ÑнивеÑÑиÑÐµÑ - Ðлевен

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова подписа на 18 септември 2023 г., в Медицински университет – Плевен споразумение за партньорство за целите на концепцията, съгласно изискванията на Единни указания за кандидатстване по процедура BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции. Както бе съобщено по-рано, Община Ловеч е партньор в Концепция за реализация на Интергирани териториални инвестиции (ИТИ) от Медицински университет – Плевен.

Участват още 25 партньори, сред които  „УМБАЛ - Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен, Община Плевен, Община Троян, Община Никопол, Община Искър, Община Пордим, Община Тетевен, Община Кнежа, Община Левски, Община Белене, както и разположени на тяхната територия болници, медицински центрове, училища, неправителствени организации, представители на частния сектор и др.

При подписването кметът Корнелия Маринова каза:

„Този интегриран подход е изключително навременен и на място. За нас е важно, че програмата обхваща провеждането на дуално обучение, кариерно ориентиране на учениците от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. Д. Димов" в  Ловеч, както и модернизация на базата за практически упражнения. Това е от огромно значение за задържане на младите хора. Програмата е важна и за МБАЛ- Ловеч, така че  гражданите в областта да се ползват от постиженията на съвременната медицина.“

Срещата се водеше от д-р Добромир Димитров, д.м. ректор на медицински университет - Плевен. Той съобщи, че в момента здравната комисия готви промени в Закона за здравето, които ще регламентират използването на телемедицината чрез сателитна връзка. Това ще помогне на различните болници да се консултират с университета. Изключително бързо се развива и използването на изкуствения интелект, което ще позволи 100-процентовд точна и бърза диагностика.

Предстои финално подписване на документа от проф. д-р Христо Хинков, министър на здравеопазването.

Концепцията за ИТИ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ е сформирана на база подхода „Единно здраве“ на ЕС. Това е многосекторен и трансдисциплинарен подход, работещ на местно, регионално, национално и глобално ниво с цел постигане на оптимални здравни резултати, като се признава взаимовръзката между хората, животните, растенията и тяхната обща среда. Концепцията включва проектни идеи с интегрирани мерки от сектори здравеопазване, образование и околна среда.

Общият индикативен бюджет на концепцията за ИТИ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ е в размер на 52 485 511 лв. с продължителност 36 месеца.

Община Ловеч, пресцентър

18.09.2023 г.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч