Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч подписа договор за продажба на бившия ресторант „Ерфурт“

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸Ñа Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ Ð·Ð° пÑодажба на бивÑÐ¸Ñ ÑеÑÑоÑÐ°Ð½Ñ âÐÑÑÑÑÑâ

Днес, 13.10.2016 г., в Община Ловеч беше  подписан договор за продажба на собствен  недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ресторант „Ерфурт“.

Договорът бе подписан за Община Ловеч от кмета Корнелия Маринова и за  „Бългериан Бургер“ ЕООД от пълномощника адвокат Боян Лазаров.

Фирмата „Бългериан Бургер“ ЕООД с управител Кари Салмела – гражданин на Република Финландия, има намерение да прави у нас верига за бързи закуски. Това е нейният първи собствен обект в България и се очаква да отвори врати в началото на 2017 г.

С финализирането на продажбата се слага край на бездействието за един важен и видим обект, който дълго време загрозяваше центъра на гради ни, отбеляза кметът Корнелия Маринова. С неговата продажба ще подобрим обслужването на гражданите и ще предоставим нови работни места, а с предстоящата реконструкция на централната градска част ще оформим един много по-хубав и функционален център, допълни Маринова.

Ние сме изключително доволни от бързото и акуратно развитие на цялата процедура по покупо-продажбата, отбеляза адвокатът Боян Лазаров.

Цената на сделката е 556 800 лева без включен ДДС, достигната на публичен търг. Данъчната оценка на обекта е 301 593.10 лв., съгласно удостоверение, издадено от МДТ на Община Ловеч. Към датата на сключването купувачът е изплатил изцяло на продавача дължимите суми.

На подписването присъстваха и заместник-кметовете на Община Ловеч Цветан Георгиев и Венцислав Христов.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч