Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч предупреждава пешеходците да внимават в участъка на ремонта

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿ÑедÑпÑеждава пеÑеÑодÑиÑе да Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð²Ð°Ñ Ð² ÑÑаÑÑÑка на ÑемонÑа

Община Ловеч обръща внимание, че проектът по реконструкция на пешеходната зона в централната градска част на Ловеч от Покрития мост до ул. „Александър Стамболийски“ е в пълен ход и това променя условията за предвижване в този участък. Жителите и гостите на Ловеч, които използват за придвижване пешеходната зона в ЦГЧ, трябва да правят това с повишено внимание.

Целият участък представлява строителна площадка и е с ограничение за движение. Участъкът следва с изострено внимание да се използва само за директен достъп до търговски, административни и др. обекти.

За предвижване на пешеходците са предвидени тротоарите на прилежащите улици и площи по бул. „България“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Осъмска“ и др.  Към магазините са предвидени и подходи, които могат да се ползват. Въпреки това при лошо време има разбираеми затруднения.

За причиненото затруднение и неудобство Община Ловеч се извинява и разчита на разбиране от жителите и гостите на Ловеч.

Същевременно на 30.10.2017 г. с писмо изх.№ 7000-1457 на кмета на Община Ловеч се обръща внимание на представителя на „Трейс груп холд“ АД да изпълнява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, Плана за безопасност и здраве (неразделна част от проектната документация) и съответните разпоредби от сключения договор.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч