Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Община Ловеч призовава да се почистят тротоари и междублокови пространства

Във връзка с падналия снеговалеж, Община Ловеч припомня, че ръководителите на учреждения, стопански и обществени организации, търговски дружества, фирми, заведения за обществено хранене, магазини и ателиета за услуги и на гражданите – собственици, стопанисващи и експлоатиращи сградите, имат задължението да почистват прилежащите към тях тротоари и вътрешни междублокови пространства от сняг, както и ледените висулки по сградите. Снегът не бива да се изхвърля върху почистеното пътно платно, а да се складира в близост до бордюра.

Това задължение е по чл. 14, ал. 6  от Наредба  № 1 на Общински съвет – Ловеч за опазване и поддържане на обществения ред, общественото имущество и природата на община Ловеч.

При установени нарушения  на физическите и юридическите лица се налага санкция според разпоредбите на Наредбата.

Общинската администрация благодари за проявеното разбиране и съдействие.

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi