Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч проведе първата информационна среща във връзка с процедура „Зелена инфраструктура в градска среда“

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿Ñоведе пÑÑваÑа инÑоÑмаÑионна ÑÑеÑа вÑв вÑÑзка Ñ Ð¿ÑоÑедÑÑа âÐелена инÑÑаÑÑÑÑкÑÑÑа в гÑадÑка ÑÑедаâ

Община Ловеч на 14 март 2023 г. вечерта проведе първата информационна среща във връзка с подготвителни дейности по процедура „Зелена инфраструктура в градска среда“ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Условията за изграждане на зелена инфраструктура в градската среда бе обяснена от инж. Петър Деков - директор на „Проекти, програми и инвестиции" в Община Ловеч. По мярката  ще бъдат отворени три процедури, като Община Ловеч е допустима по третата „Зелени мерки в градска среда“. Финансовият ресурс за Ловеч е 3 078 551,98 лв. Изпълнението на проекта  ще се финансира изцяло с тези средства, общината няма да предоставя други средства. Подготовката включват идентифицирането на допустимите площи за озеленяване, анализ и оценка, както и остойностяване на предвидените дейности по озеленяване.  Вече е активиран специалният имейл за предложения – eco.idea@lovech.bg

Необходимо е площите да са публична общинска собственост в регулацията на града. Не се допускат гробищни паркове, зоопаркове и междуселищни пътища и села.

Гражданите на Ловеч проявиха умерен интерес към срещата. Присъстващите получиха подробни отговори на въпросите си. На мейла могат да прикачват освен текстове снимки и видео. Задължително е да има две имена на подателя и адрес за мястото, което се предлага за озеленяване. От гражданите няма да се изискват никакви документи, а само идеи. Адмирация за тази дейност, досега купувахме цветя и храсти със собствени средства, но не успяхме да се преборим с „калните петна“, сподели гражданка.

Община Ловеч ще продължи да информира населението чрез своя пресцентър с още и подробна информация за процедурата. При необходимо ще има и следващи срещи.

Община Ловеч, пресцентър

14.03.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител