Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч раздаде 157 хранителни пакета на лица с услуги по проект за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ  Ñаздаде  157  ÑÑаниÑелни пакеÑа на лиÑа Ñ ÑÑлÑги по пÑÐ¾ÐµÐºÑ Ð·Ð° паÑÑонажна гÑижа за вÑзÑаÑÑни ÑоÑа и лиÑа Ñ ÑвÑежданиÑ

На 8 април 2020 г. индивидуални пакети с хранителни продукти от първа необходимост получиха 157 самотно живеещи възрастни хора над 65 години и лица с увреждания от общината.

Включените  в списъка са само ползватели по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“.

Пакетите бяха предоставени на Община Ловеч от Областния съвет на Български червен кръст–Ловеч и са осигурени по Оперативната програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Индивидуалните пакети са със средно тегло до 30 кг и съдържат продукти като брашно, олио, ориз, консерви и др.

Служители на общинска администрация, домашен социален патронаж и доброволци  се включиха в приемането и раздаването на хранителните пакети до домовете на всеки един от правоимащите.

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова  изказва благодарност на ОС на БЧК–Ловеч и доброволците за оказаната подкрепа нуждаещите се да получат своевременно своите пакети.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия