Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Община Ловеч с нов автомобил за патронажна грижа

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова предаде на 13 ноември 2019 г.  официално на ръководителя на проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ловеч" ключовете на новозакупен автомобил. Транспортното средство е на стойност 47 304 лв. и е закупено след проведена обществена поръчка със средства по проекта, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Към събралите се служители кметът се обърна с думите:

„Знаем какви са нуждите на възрастните хора и грижа за тях могат да полагат само хора с големи сърца и аз се радвам, че тук виждам усмихнати лица. Само добрите хора могат да бъдат социално ефективни в грижата за другите. Пожелавам на добър час на новата услуга за нашите съграждани. Нека всяка стотинка от този проект да бъде максимално ефективно използвана за хората, които са в нужда.“

Ръководителят на проекта Цветанка Маринова, управител на Домашен социален патронаж - Ловеч,  изказа благодарност на колегите от администрацията, които са работели по този проект, както и на колегите от „Проекти и програми“ и обществените поръчки. Всички дейности в нашата община са в срок, нямаме нито едно забавяне и така ще бъде до края, каза още Цветанка Маринова.

Новият седем местен автомобил Peugeot Rifter ще улесни предоставянето на почасови мобилни здравно-социални услуги, както в града, така и в малките населени места в общината, където достъпът до медицински и социални услуги е затруднен. 

В Патронажна грижа се очаква да бъдат обхванати над 146 възрастни лица, включително и хора с увреждания. За тях ще полагат грижи седем медицински специалисти и 18 социални асистенти.

Интегрираните услуги ще се предоставят 12 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. За ползваните услуги потребителите няма да заплащат такса. 

Община Ловеч стартира дейностите по изпълнение на проекта на 01 юни 2019 г. и ще приключи на 01 декември 2020 г., като реалното предоставяне на услугите ще започне от 01 декември 2019 г. Общият бюджет на проекта е на стойност 375 326,24 лева.

Основна цел на проекта е изграждане на мрежа от услуги в домашна среда, която ще окаже положително въздействие върху подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на Община Ловеч.