Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Община Ловеч с покана за обществено обсъждане на проект на план-сметката за сметосъбиране през 2022 г.

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð½Ð° за обÑеÑÑвено обÑÑждане на пÑÐ¾ÐµÐºÑ Ð½Ð° план-ÑмеÑкаÑа за ÑмеÑоÑÑбиÑане пÑез 2022 г.

Община Ловеч отправя покана към заинтересованите лица за провеждане на обществено обсъждане на План-сметка за разходите необходими за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината през 2022 година, необходими за осъществяване на дейностите по чл. 66, ал. 1 за предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ.

Датата на провеждане на общественото обсъждане: 7 декември 2021 г., вторник.

Начален час: 17:00 часа

Място на провеждане: Заседателна зала на Община Ловеч, находяща се на втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ №22.

Събитието ще се проведе при спазване на всички санитарни мерки.

Целта на обсъждането е гражданите на общината и заинтересованите страни да изкажат своите мнения, да дадат предложения или изкажат становище по темата, въз основа на които Общински съвет да вземе информирано решение.

Очакваме Вашите мнения, становища и предложения до 12.00 часа на 07.12.2021 г. на електронна поща kmet@lovech.bg или чрез деловодството на Община Ловеч, находящо се в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

Проектът на решение за одобряване на план-сметката, заедно с проектите на доклад на вносителя-кмета на Община Ловеч и на план-сметката са публикувани на интернет страницата на Община Ловеч на 22.10.2021 година, в раздел „Проекти на нормативни документи“ и информация в раздел „Новини“.

Виж ТУК

 

Община Ловеч, пресцентър

 23.11.2021 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж