Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Община Ловеч с промяна на градските и междуградските автобусни линии

С две заповеди от 30 март 2020 г. на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова се въвеждат корекции в разписанието на някои градски  и междуградски  автобусни линии. Считано от 31.03.2020 г., вторник, се преустановява обслужването на следните междуградски автобусни линии:

Ловеч – Троян,

Ловеч – Плевен,

 Ловеч – София.

Заповедта е с временно действие до отпадане на извънредното положение. Тя е изпратена на заместник-кметовете и на секретаря на общината, на превозвачите, на кметовете на кметства и на кметските наместници и да се оповести на населението по подходящ начин.

Пак от 31.03.2020 г. се променя и обслужването на вътрешноградската автобусна линия № 4 Гозница - ЖПС, като автобусите пътуват само сутрин в 07:00 часа.

Заповедта е с временно действие до отпадане на извънредното положение.

Заповедта е изпратена на заместник-кметовете, на секретаря на общината, на превозвачите и се оповестява на населението по подходящ начин.

Заповедите са на основание чл. 44, ал. 1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна, а администрация, Обявеното извънредно положение на територията на Република България, Заповед Ш РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, както и на взето решение на заседание на Общинския оперативен щаб на 30 03.2020 г.