Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч се налага като дестинация, привличаща все повече туристи

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ñе налага каÑо деÑÑинаÑиÑ, пÑивлиÑаÑа вÑе повеÑе ÑÑÑиÑÑи

Община Ловеч се налага като дестинация, която привлича все повече туристи. Посещенията на основните туристически и културни обекти през 2022 г. са се увеличили с 12,26 % спрямо същия период за предходната 2021 г. През 2022 година от туристическите обекти са реализирани 373 001 лв. приходи. Най-голям относителен дял от приходите са от посещенията в Зоопарк - Ловеч с 35 %, следвани от Деветашката пещера с 26 %, Ловешка средновековна крепост с 14 % и от Къкринско ханче с 10 %. Наблюдава се увеличение на постъпилите приходи през 2022 г. в сравнение с предходните три години, едната от които бе белязана със застой в туристическите пътувания заради пандемията от Covid-19. Спрямо 2021 г. то е 21,22 %.

Средствата от събрания през 2022 г., 2021 г. и  2020 г. туристически данък в размер на съответно 17 766 лв., 16 256 лв.  и 10 418 лв. са разходвани за реклама на туристическия продукт на Община Ловеч, провеждане на рекламна и маркетингова дейност с изработване на информационно-рекламни материали, участие в международни туристически борси и изложения, организиране и провеждане на мероприятия, поддържане на туристическите обекти.

През 2022 г. се наблюдава ръст на увеличение на туристическия данък спрямо предходната година от 9,29 %. Това се дължи на увеличения брой  реализирани нощувки на български граждани и чужденци за 2022 г. спрямо 2021 г. - съответно 65370  и 54686. Броят на чужденците, пренощували на територията на община Ловеч през 2022 г., е нараснал с 250 % спрямо предходната 2021 година.

С утвърждаване на позитивен имидж на туризма на своята територия Община Ловеч се стреми да си осигури трайна конкурентоспособност като туристическа дестинация и да подпомага устойчивото развитие на туристическата индустрия.

 

 

Забележка: Снимката е илюстративна.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111