Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч ще изгражда „Синя стая“ за щадящо изслушване на деца

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ  Ñе изгÑажда âÐ¡Ð¸Ð½Ñ ÑÑаÑâ за ÑадÑÑо изÑлÑÑване на деÑа

Община Ловеч, заедно с общините Търговище, Кърджали и Силистра, ще изгражда помещение за щадящо изслушване на деца (т.нар. „синя стая") по проекта „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца".

Това става ясно от съобщение на Министерството на правосъдието, в качеството  на Изпълняваща агенция по проекта, който е по Тематичен фонд „Сигурност" на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът се изпълнява заедно с Окръжен съд – Ловеч, и Районен съд – Ловеч.

Решението е от 19 януари 2018 г. на Консултативния орган по проекта, с което се отпускат финансови средства за създаване и оборудване на „синя стая".

Предвижда се откриване на процедура по ЗОП за извършване на "строително-монтажни работи, обзавеждане и оборудване на "стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона".

Международните и национални практики при създаването и използването на такива стаи показват, че с оглед най-добрия интерес на детето се предпочита помещенията да не се намират в съдебна или полицейска сграда, но по възможност да са близо до тях. За целта са необходими две помещения и санитарен възел, и пространство за изчакване. Двете помещения трябва да са с обща стена, която да дава възможност за поставяне на „венецианско стъкло" с размер 1 Х 2 метра. Едното помещение трябва да е с размери, които дават възможност да съберат между 10 и 12 човека (стаята за съдии, прокурори, адвокати и др.).

Разходите по изграждане на „сините стаи", включително строително-ремонтни работи, закупуване на аудио и видео-техника и оборудване и обзавеждане ще бъдат поети от бюджета на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца" по Тематичен фонд „Сигурност" на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч