Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Община Ловеч стартира процедура за определяне на получателя на Специална стипендия „Академик Димитър Мишев

Община Ловеч стартира процедура за определяне на получателя на Специална стипендия „Академик Димитър Мишев. Необходимите документи за кандидатстване за стипендия са: Заявление-декларация до Кмета на Община Ловеч за получаване на стипендията – формуляр по образец на Община Ловеч (Приложение № 1), Копие от Диплома за средно образование или Уверение от висшето училище за успеха от двата семестъра на изминалата академична учебна година, Уверение от висшето училище, че лицето е записано за първи семестър за новата академична учебна година, Копия от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и/или международни форуми в областта на физиката, астрономията, електрониката, автоматизацията и електротехниката, Декларация за поверителност за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от Община Ловеч – формуляр по образец на Община Ловеч, който се попълва от лицето при подаване на документите.

Срокът за подаване на документите в Община Ловеч е всеки работен ден  до 31 август на всяка година. Стипендията се отпуска от 1-ви октомври и се изплаща на две равни части по банков път на сметка на стипендианта.

Правилата относно провеждане на процедурата за определяне на получателя на Специална стипендия „Академик Димитър Мишев“ са качени на сайта на Община Ловеч, сектор „Образование“.