Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч стриктно изпълнява дейностите за предотвратяването и ограничаването на разпространението на коронавирус

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ ÑÑÑикÑно изпÑлнÑва дейноÑÑиÑе за пÑедоÑвÑаÑÑванеÑо и огÑаниÑаванеÑо на ÑазпÑоÑÑÑанениеÑо на коÑонавиÑÑÑ

Община Ловеч стриктно изпълнява дейностите, свързани с приетите  мерки и препоръки във връзка с предотвратяването и ограничаването на разпространението на коронавирус. До момента , сутринта на 13 март, според РЗИ – Ловеч, няма регистрирани случаи на заразени лица на територията на община Ловеч. Оперативният общински щаб заседава по график и постоянно актуализира  приетите мерки. Създаден е оперативен център за бързо  осведомяване на членовете на щаба, които трябва да са на разположение по всяко време на денонощието.

Както е разписано в мерките, Общинската фирма „ЕКО“ ЕАД  три пъти в седмицата  периодично извършва дезинфекция на спирките на градския транспорт.

След като бъде обявено от Народното събрание извънредното положение в страната, Общинският оперативен щаб ще излезе с ново съобщение. Както стана известно, правителството предлага извънредната мярка да бъде в сила за 1 месец - от 13 март до 13 април 2020 година.

Община Ловеч, пресцентър

13.03.2020 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч