Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч за поредна година отпуска стипендии на деца с изявени дарби

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð·Ð° поÑедна година оÑпÑÑка ÑÑипендии на деÑа Ñ Ð¸Ð·Ñвени даÑби

Със заповед на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова четири деца ще получават стипендии в срок от една година. Учениците са се класирали на престижни места в национални или международни конкурси и състезания, ученически олимпиади и игри.

Две деца ще получават стипендии по Общинската програма с мерки за подпомагане на деца е ученици с изявени дарби - Камелия Данаилова Николова, 11 клас в ППМГ е класирана на първо място в Национална изложба-конкурс „Трифон Зарезан“ – живопис и графика. Камелия ще получава едногодишна стипендия в размер на 60 лева месечно.

Общинска стипендия в размер на 60 лева  за една година ще получава и Евгени Богданов Димитров, 7 клас в ППМГ. Той е  класиран на трето място в Национален конкурс „Моите детски мечти“ 2022 г.

 

Две деца ще получават по 135 лева за година по Националната програма.

Ивайла Константинова Василева, 10 клас в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ е класирана на първо място на Държавно първенство по ски бягане –финал. Състезанието, в което е участвала, е включено в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., предложени от Министъра на младежта и спорта и на ученичката ще бъде отпусната стипендия в размер на 135 лева месечно за една година.

Кристина Янкова Димова, 11 клас в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, е класирана на трето място на Национална олимпиада по английски език. Олимпиадата е включена в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., предложени от Министъра на образованието и науката. Кристина също ще получава едногодишна стипендия в размер на 135 лв. месечно.

Исканията за подпомагане на деца с дарби продължават да постъпват в общинската администрация, към момента предстои разглеждането на още четири.

Община Ловеч, пресцентър

20.06 2022 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия