Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч започна принудителното премахване на гаражни клетки в града

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ñна пÑинÑдиÑелноÑо пÑемаÑване на гаÑажни клеÑки в гÑада

Община Ловеч започна принудителното премахване на гаражни клетки в града, които са поставени в нарушение  на Закона за устройство на територията,  съобщи кметът Корнелия Маринова.

На 15 май т.г. са премахнати четири гаража на ул. „Осъмска“, а в рамките на един месец ще бъдат премахнати още 30 броя. Всички те се намират в кв. 195 в центъра на Ловеч.

Собствениците на незаконно поставените бетонни клетки бяха предварително предупредени сами да премахнат обектите, но те не изпълниха предписанието. В резултат след проведена обществена поръчка и чрез възлагателно писмо  „Осъм инженеринг“ АД – Ловеч, се зае с дейностите по извозването.

Любопитното е, че веднага след като се разчу за тази дейност, се появиха и желаещи да закупят клетките от техните собственици, което на практика спестява общинските средства за транспорт.

Премахването на незаконните гаражи и въвеждане на ред в тази област е едно от обещанието, което сегашното управление даде на гражданите и сега го изпълнява, коментира кметът Корнелия Маринова.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч