Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Общината е издала разрешително за разрушаване на бившето лятно кино

ÐбÑинаÑа е издала ÑазÑеÑиÑелно за ÑазÑÑÑаване на бивÑеÑо лÑÑно кино

Община Ловеч е издала разрешително за разрушаване на бившето лятно кино в Ловеч, което се намира на адрес ул. „Патриарх Евтимий“ № 19 . Както е известно, имотът се управляваше от синдик, назначен от министерството на икономиката. Сега е продаден на частно лице, което има намерение да строи там жилищна сграда.

Общината е одобрила проект за събаряне и това предстои през следващите месеци.

Урегулираният поземлен имот  е с площ 652 м2 по данни от Агенция по кадастъра, като има в него и административна сграда с площ 147 м2, на два етажа. Начална тръжна цена според последната обява за продажба през 2015 г. е била 97 000 лв.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч