Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Общината е издала разрешително за разрушаване на бившето лятно кино

Община Ловеч е издала разрешително за разрушаване на бившето лятно кино в Ловеч, което се намира на адрес ул. „Патриарх Евтимий“ № 19 . Както е известно, имотът се управляваше от синдик, назначен от министерството на икономиката. Сега е продаден на частно лице, което има намерение да строи там жилищна сграда.

Общината е одобрила проект за събаряне и това предстои през следващите месеци.

Урегулираният поземлен имот  е с площ 652 м2 по данни от Агенция по кадастъра, като има в него и административна сграда с площ 147 м2, на два етажа. Начална тръжна цена според последната обява за продажба през 2015 г. е била 97 000 лв.