Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Общинските съветници не приеха измененията на решенията за деинституционализация на социалните услуги и за санирането

На последното заседание на Общински съвет в Ловеч на 13 септември не бяха приети две важни изменения на решения, което засега блокират важни процедури по два проекта.

Кметът на Община Ловеч изразява недоумение от поведението на част от общинските съветници, които приеха други две идентични изменения на решения - № 787 и № 747, съответно за кв. „Гозница“ и РУ Полиция.

Отхвърлено беше с 15 гласа „За“, пет гласа „Против“ и седем гласа „Въздържал се“ изменението на решение № 788/26.07.2018 г. Изменението се отнася за деинституционализация на грижите за деца по Процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 - „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“ в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.

Отхвърлено беше с 14 гласа „За“, два гласа „Против“ и девет гласа „Въздържал се“ и изменението на решение № 746/31.05.2018 г., което се отнася за енергийната ефективност на многофамилни жилища Етап 1, изпълнение на НП ГВР.

Измененията се налагат от указания на управляващия орган относно издаването на запис на заповед, като е променен срокът за предявяване на плащанията от 2 на 4 месеца.

Неприемането на тези изменения затруднява и забавя работата по тези проекти, към които има подчертан интерес от гражданите и са в интерес на цялото общество.

Кметът използва случая да опровергае един пуснат слух в Ловеч по повод обявения прием на документи за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Няма изискване към собствениците на жилищата да поемат 30 процента от стойността на санирането. Това е невярна  информация и тя няма никакво отношение към реалните изисквания, които бяха подробно разяснени на среща с гражданите на 12 септември.