Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обучителен семинар за приобщаване на етническите малцинства ще се проведе в Община Ловеч

ÐбÑÑиÑелен ÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð·Ð° пÑиобÑаване на еÑниÑеÑкиÑе малÑинÑÑва Ñе Ñе пÑоведе в ÐбÑина ÐовеÑ

Обучителен семинар за приобщаване на етническите малцинства ще се проведе в Община Ловеч на 16 и 17 (понеделник и вторник), в заседателната зала на Общински съвет. Събитието се организира съвместно с Регионалното управление по образованието –Ловеч, съобщи на пресконференция кметът Корнелия Маринова.  

Ще участват членовете на Координационното звено по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020). Очаква се да присъства Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката.

Припомняме, че под понятието „деца и ученици от етническите малцинства“ се разбират деца и ученици, чиито родители определят своята принадлежност към етнически общности, които са различни от българската и са носители на определен тип етнокултурни различия.

Образователната интеграция включва защита правата на децата, недопускане на дискриминация и осигуряване на адекватни предпоставки за социална реализация. Тя не допуска сегрегация и автосегрегация на децата и учениците от етническите малцинства, както и асимилация против тяхната воля и против волята на техните родители. Насърчава и подпомага  междукултурния обмен и съхраняването и развитието на различните културни идентичности.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч