Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Одобрени за финансиране са два нови проекта по енергийна ефективност в Ловеч

ÐдобÑени за ÑинанÑиÑане Ñа два нови пÑоекÑа по енеÑгийна еÑекÑивноÑÑ Ð² ÐовеÑ

Община Ловеч получи решения за одобрение за финансиране с безвъзмездна финансова помощ на два проекта за енергийна ефективност, съобщи на пресконференция на 13 март кметът Корнелия Маринова.  Те са по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, а писмото на заместник-министър Деница Николова до Община Ловеч е от 12 март т. г.

Първото е проектно предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ „Полиция“ - гр. Ловеч и помещения, заети от ДА „Технически операции“ - сектор Ловеч“ , а второто е „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“ .

Общата стойност на първото ПП е 722 396.51 лв., от които 699 596.51 лв. безвъзмездна финансова помощ и 22 800.00 лв. собствен принос на бенефициента.

Общата стойност на второто ПП възлиза на  1 296 210.72 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 14 667.30 лв., които са минимална помощ с получател на помощта собствениците на самостоятелни обекти.

Предстои договорът да бъде подписан от представляващия бенефициента в срок до 5 работни дни от получаването на приложеното писмо в оригинал.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч