Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Официално предадоха предварителния вариант на Общия устройствен план на Ловеч

ÐÑиÑиално пÑедадоÑа пÑедваÑиÑÐµÐ»Ð½Ð¸Ñ Ð²Ð°ÑÐ¸Ð°Ð½Ñ Ð½Ð° ÐбÑÐ¸Ñ ÑÑÑÑойÑÑвен план на ÐовеÑ

Официално предаване на предварителния вариант на Общия устройствен план (ОУП) на Ловеч се състоя на 1 август 2018 г. при кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Вариантът бе представен от арх. Иван Димчев, ръководител на проектанския екип, в присъствието на арх. Минчо Петков (главен архитект на общината)  и арх. Даниела Златанова (директор на Дирекция "Устройство на територията").

Вече 95 % от необходимата информация е събрана, съобщи арх. Димчев. Сегашният вариант предстои да се публикува на сайта на общината. Ще се отправят покани до заинтересованите страни, за да се запознаят с документа и да изразят становище. Паралелно ще се извършва екологичната оценка – доклад за ОВОС.

В края на август или началото на септември т.г. предстоят двудневни срещи на арх. Иван Димчев с всички кметове на населените места в общината, като целта е да се чуе и тяхното мнение.  Необходим е и доклад от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ).

Процедурата предвижда и обществено обсъждане на ОУП. Окончателният проект се внася в Министерството на регионалното развитие и се приема от  Общински съвет - Ловеч.

Припомняме, че ОУП е стратегически документ за всяка община, който отразява пространственото развитие на територията. В него се оглеждат съвременните тенденции  и изисквания за регионално и пространствено развитие. Съобразен е с водещите документи на Европейския съюз. ОУП е с времеви хоризонт от 20 -25 години напред

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч