Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОИЦ – Ловеч представи Програма „Еразъм +“ в Езиковата гимназия в Ловеч

ÐÐЦ â ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿ÑедÑÑави ÐÑогÑама âÐÑазÑм +â  Ð² ÐзиковаÑа Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°Ð·Ð¸Ñ Ð² ÐовеÑ

 ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч, беше инициатор и домакин на квалификационен семинар на тема „Преподаване на чужд език и предмет на чужд език“. Представител на Областен информационен център – Ловеч беше гост-лектор на срещата на 25 юни. Целта на събитието бе разпространение на добри практики по проект „Р.Е.Ш.Е.Н.И.Е“, изпълняван от Езиковата гимназия с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“,  Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, съфинансиран от ЕС.

В семинара взеха участие представители на РУО – Ловеч, местни НПО, както и учители от региона. След приветствието на директора на Езиковата, Радослав Хитов, семинарът беше открит с кратко представяне на програмата от Росица Иванова от ОИЦ –Ловеч. Участниците в събитието бяха запознати с предложени от Европейската комисия промени и нови моменти в Програмата за периода 2021 – 2027, ключовите дейности, сектори, допустими кандидати, централизираните и съпътстващи дейности и многото възможности за обучение, образование, стажове, конкурси и доброволчески активности за младежи, както и с необходимите стъпки за кандидатстване. 

Последваха интересни презентации за иновативните методи на преподаване, усвоени от петте мобилности по проекта в Малта, Испания, Германия, Обединеното Кралство и Франция.

Преките бенефициенти в този проект са твърдо убедени, че само чрез непрекъсната квалификация и учене през целия живот, учителите биха могли да приложат иновативни методи и инструменти в ежедневната си работа, за да бъдат модели за подражание на своите взискателни ученици от ХХI век. Споделянето на добрите практики и навлизането в детайли във възможностите, осигурявани по програма „Еразъм +“ очерта пътя и на бъдещи проектни идеи, не само за ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, но и за други училища в Ловеч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч