Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОИЦ-Ловеч представя “Постигнато и предстоящо“ в региона

ÐÐЦ-ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿ÑедÑÑÐ°Ð²Ñ âÐоÑÑигнаÑо и пÑедÑÑоÑÑоâ в Ñегиона

Областен информационен център – Ловеч стартира серия от информационни срещи по общини на тема „Постигнато и предстоящо“. 

В периода 17 - 28 октомври 2016 г. Областният център ще проведе информационни срещи в осемте общини на област Ловеч, на които ще представи пред заинтересовани лица постигнатите резултати по проекти, изпълнявани в областта през настоящия период и възможности за кандидатстване по програмите за 2017 г. 

Експертите от ОИЦ-Ловеч ще запознаят аудиторията с възможности за кандидатстване с проектни предложения по процедури, които предстои да бъдат отворени през 2017 г. по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, съгласно публикувани проекти на Индикативни годишни работни програми.

Акцент в срещите ще бъде предоставянето и на информация за сключени договори и изпълнение на различни проекти по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони от началото на този програмен период.

Екипът на Областния център ще проведе и дискусии с бенефициентите по места, с цел споделяне на техния опит в изпълнението на проектите, трудностите които срещат и резултатите, които са постигнали.

За участие в срещата са поканени представители на общинска администрация, образователни институции, неправителствени организации, читалища, бенефициенти по проекти, които се изпълняват в областта, в това число и представители на местен бизнес и земеделски производители.

Срещите по места ще се проведат както следва:

17.10.2016 г.; 14:30 ч. – гр. Ловеч,             18.10.2016 г., 10.30 ч.  – гр. Угърчин,

19.10.2016 г.; 10.30 ч. – гр. Луковит,         20.10.2016 г.; 10.30 ч.  – гр. Летница,

24.10.2016 г.; 13.30 ч. – гр. Троян,             25.10.2016 г.; 10.30 ч. – гр. Априлци,

26.10.2016;  - 10.30 ч. - гр.Тетевен,

28.10.2016 г.; 10.30 ч. –  гр.Ябланица

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч