Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

„Оранжев код“ за интензивни валежи от дъжд с количества до 20-30 л./кв.м. за област Ловеч

âÐÑанжев кодâ за инÑензивни валежи Ð¾Ñ Ð´Ñжд Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑеÑÑва до 20-30 л./кв.м. за облаÑÑ ÐовеÑ

Във връзка с получена прогноза за опасни явления от  НИХМ – БАН

В оперативен център на РДПБЗН-Ловеч постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС за метеорологичната и хидрологичната обстановка в страната.

За 14.10.2021 г. НИМХ-МОН и МЦ на ВВС обявява предупреждение „Оранжев код“ за интензивни валежи от дъжд с количества до 20-30 л./кв.м. за област Ловеч. В западните райони, над 600 м надморска височина – дъждът ще преминава в сняг – от 2 до 5 см снежна покривка; над 800 м – от 6 до 12 см; над 1000 м – от 12 до 20 см.  

Времето е опасно. Прогнозирани са метеорологични явления с необичайна интензивност. Възможни са щети и жертви. Бъдете много внимателни. Бъдете в течение на очакваните метереологични условия и по възможност избягвайте рискове. Следвайте съветите на властите.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за:

1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.

2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника.

3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.

4. Да се създаде организация за почистване на шахти и отводнителни канали.

5. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника.

6. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при кризи, бедствия и извънредни ситуации – „Част наводнения“ и „Други възможни извънрени ситуации“.

7.  Да се следи за измененията на обстановката и да бъде създадена организация за наблюдаване нивата на реките и язовирите

8. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията.

9.  Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия.

10. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством:

Телефони: 068 620112,  068 668539; GSM 0889402912

Е – mail: fscp-oc-lov@mvr.bg

                      Оперативен център при РД „ПБЗН” – Ловеч                          

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж