Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Оранжев код за обилни валежи е в сила за 16 области, сред които и Ловеч

ÐÑанжев код за обилни валежи е в Ñила за 16 облаÑÑи, ÑÑед коиÑо и ÐовеÑ

Оранжев код за обилни валежи е в сила за 16 области, сред които и Ловеч, за 24 октомври. Това съобщават от  Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към Българската академия на науките (БАН).

Другите области, за които е в сила кодът, са Плевен,  Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Бургас, Ямбол, Хасково и Сливен. В тях се очакват значителни валежи до 35-50 л/кв., а локално са възможни и количества и до 60 л/кв.м.

Във Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково и Кърджали има оранжев код и за силен вятър. Там поривите на вятъра ще достигнат до 15-20м/с. Във всички останали области на страната е в сила жълт код за валежи. В тях количествата от дъжд ще бъдат в порядъка между 15-30 л/кв. Локално са възможни количества и до 40 л/кв.м. Жълт код за силен вятър има в областите Силистра, Добрич и Варна.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети от Ваша страна допълнителни мерки за:

1. Да се вземат в предвид очакваните значителни валежи, както и последващо повишаване на оттока в речните корита и натрупване на снежна покривка по високите места при падане на температурите.

2. Привеждане в готовност техника за провеждане на неотложно аварийнио – въстановителни работи - багери, булдозери, камиони и др., да се подготвят чували и да се уточнят местата за тяхното напълване с пясък, да се уточни състава на органите за управление и силите за действие.

3. При възникване на извънредни ситуации създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда от образуване на повишен воден отток в речните корита да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч.

4. Да се предприемат мерки за повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението. Да се информира населението, чрез местните средства за масова информация за предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията от обилни валежи и правилата за безопосно поведение и действия. 

При възникване на бедствена ситуация, своевременно да се уведомява дежурния в  РД „ПБЗН”- Ловеч чрез:

 

Телефони: 068 620112,  068668539;

Е – mail: fscp-oc-lov@mvr.bg

Телефон оперативен дежурен  – 0889402912;

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч