Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Организация на пазарен ден-сряда от 13.12.2017 година

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Във връзка с проведено обществено обсъждане на 28.11.2017 г. на тема "Пазарен ден - сряда" и постъпили предложения от граждани, Ви информирам, че считано от 13.12.2017 г. търговци с маси за продажба на промишлени стоки се пренасочват от ул. "Тодор Каблешков" за разполагане в свободни площи в района на кооперативен пазар и ул. "Осъмска", със съдействието на служители от "Общинки пазари-Ловеч"-ЕАД.

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Файлове:

Уведомление.pdf Уведомление.pdf

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч