Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Организира се обучение за членове на СИК

ÐÑганизиÑа Ñе обÑÑение за Ñленове на СÐÐ

Обучението на членовете на СИК ще се проведе на дати и часове, съгласно Решение № 85-НС/19.09.2022 г. на Районната избирателна комисия - Ловеч, в Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“ –гр. Ловеч, както следва:

28.09.2022 г. /сряда/ - 11.00 ч. – за членове на следните СИК, в които ще се гласува с хартиени бюлетини:

№ секция

место

Адрес на секцията

111800037

с.Скобелево

ул. ”Търговска” №33, Читалище „Просвета”, ет. 1

111800040

с.Горан

ул.”Ловчанска” № 1, Читалище „Хр. Ботев”, ет. 1- малък салон

111800041

с.Умаревци

ул.”Никола Помов – Комитата” № 2, Административна сграда, ет. 1

111800050

с.Къкрина

ул. ”В. Левски” №14, Бившата детска градина

111800051

с.Брестово

ул. ”Могилска” № 1а, Читалище „Пробуда”, ет. 1

111800054

с.Българене

ул. ”Марин Пенков” № 42, Читалище „Изгрев”

111800055

с.Стефаново

ул.”Церът” № 2, Читалище „Съгласие”

111800057

с.Прелом

ул. ”България”№ 2, Административна сграда

111800058

с.Казачево

ул. ”Централна” № 29, Читалище „Напредък”, ет. 1

111800059

с.Г.Павликене

ул ”Велко Баев” № 21, Ритуална зала

111800060

с.Сливек

ул. ”Трети март” № 30, Административна сграда,  ет. 2

111800061

с.Лешница

ул. „Свети Иван Рилски” № 4, Читалище „Христо Ботев”

111800062

с.Абланица

ул. ”Петко Илиев Цонев” № 16, Читалище „Светлина”, ет. 1- салон

111800063

с.Хлевене

ул. ”Трети март” № 32, Клуб в административна сграда

111800064

с.Пресяка

ул.”Ал. Стамболийски” № 1, Читалище „Христо Ботев” – м. салон, ет. 1

111800065

с.Смочан

ул. ”Тодор Каблешков” № 18, Бивша детска градина, ет. 1

111800066

с.Гостиня

ул. ”Хан Аспарух” № 39,  Клуб към Читалище „Просвета“, ет. 1

111800074

с.Владиня

ул. ”Пирин” № 1, Клуб до административна сграда

111800075

с.Дренов

ул. ”Трети март” № 24, Читалище „Пробуда 1927”, ет. 1

111800078

с.Деветаки

ул. ”Деветашка пещера” №21,  Читалище „Зора” - салона на библиотеката

111800079

с.Чавдарци

ул. ”Търговска”№23, Читалище „Просвета”, ет. 1

111800080

с.Йоглав

ул.”Трети март” №25, Народно читалище „Пробуда-1926 г.”, 

111800081

с.Тепава

ул. ”Оборище” №17, Клубно помещение,  ет. 1

111800097

с.Соколово

ул. ”България”№24, Клубно помещение

111800098

с.Изворче

ул. ”Иглика”№6, Административна сграда

111800102

МБАЛ-Ловеч

МБАЛ – АД, ул. ”Съйко Съев” № 2

111800103

Затвора

ул."Могила" №1

111800104

Сливек-Дом за инвлиди

ул. ”Трети март” № 2 а

111800105

ДСХ"Върбовка"

ДСХ “Върбовка”,  Южна индустриална зона № 1

111800106

ДПБолница

ул. ”Княз Александър I Батенберг” № 22

111800107

ПСИК

 

 

28.09.2022 г. /сряда/ - 14.00 ч. – за членове на СИК в гр. Ловеч и за членове на СИК в кметства, в които ще се гласува с устройства за машинно гласуване, както следва:

111800038

с.Слатина

ул. ”Г. С. Раковски” №2, Читалище „Просвета 1901” - малък салон

111800042

с.Баховица

ул. ”Георги Димитров” № 49 а, Читалище „Напредък”, ет. 1

111800044

с.Лисец

ул. ”Централна” № 74, Читалище „Светлина”, ет. 1

111800046

с.Славяни

ул. ”Съединение” № 3, Читалище „Христо Ботев”, ет. 1

111800048

с.Радювене

ул. ”Стоян Едрев” № 39, Читалище „Полк. Стоян Едрев -1895г.”, 

111800052

с.Малиново

ул. ”Васил Коларов” № 2, ОУ ”В. Левски”,  ет. 1

111800071

с.Александрово

ул. ”Братя Миладинови” №1, Училище

111800072

с.Александрово

пл. ”Съединение” № 19, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”

111800076

с.Дойренци

ул. ”Св. Св. Кирил и Методий”№ 1, Читалище „Просвета 1906”

 

„СИЕЛА НОРМА“ АД организира дистанционно обучение за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване на

26.09.2022 г. от 18.00 ч.

29.09.2022 г. от 18.00 ч.

Районна избирателна комисия Ловеч апелира за активно ползване на предоставените възможности за обучение.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител