Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Осем наши специалисти минаха обучение за ранно разпознаване на аутизъм в Александровска болница в София

ÐÑем наÑи ÑпеÑиалиÑÑи минаÑа обÑÑение за Ñанно Ñазпознаване на аÑÑизÑм в ÐлекÑандÑовÑка болниÑа в СоÑиÑ

В Университетска болница „Александровска“ - София, през изминалата седмица се проведе последното от няколко поредни обучения по проект „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти”. Обучението се осъществява по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“ на Министерство на здравеопазването чрез Клиниката по детска психиатрия „Св. Никола“ на УМБАЛ „Александровска“.
Общата цел на проекта е да се подобрят грижите за децата с аутизъм чрез развитие на ефективни програми за ранна диагностика, повишаване квалификацията на професионалистите за ранна диагностика и интервенция, както и постигане на механизъм за координация на дейностите между всички включени в процеса страни – медицински специалисти, лекари, педагози, психолози, социални работници, НПО и родители.
Основната тема на обучението „Разстройства от аутистичния спектър – характеристики, оценка, интервенции и специализирани грижи“, беше презентирана по интригуващ начин от лекторите на Клиниката по детска психиатрия „Св. Никола“ проф. д-р Надя Полнарева – ръководител на Клиниката, доц. д-р Димитър Терзиев, доц. д-р Антон Славчев, д-р Атанаска Аврамова и клиничните психолози - доц. Хариета Манолова, Светла Стайкова и Александра Джонова. 
В България все още е проблем поставянето на диагнозата аутизъм в най-ранна детска възраст. За това и основната цел на обучението е да бъде създадена мрежа от медицински специалисти, експерти, социални работници, педагози и психолози, които да имат чувствителност към началните прояви на аутистичните разстройства у децата още в най-ранна възраст /в детски ясли, детски градини и ОДЗ/, които да подкрепят тях и родителите им в по-нататъшния процес.
От страна на община Ловеч присъстваха медицински сестри и педагози от целодневните детски градини – „Детелина“ и „Зора“, Детска ясла №1 „Шарено петле“, Детска ясла №3 „Мечо Пух“, социални работници от Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и др.
На обучението се разискваха основните характеристики и протичане на разстройствата от аутистичния спектър при децата; скрининг, оценка и принципи на интервенциите на РАС, представиха се и случаи от практиката; разискваха се взаимоотношенията на професионалистите по здравни грижи и специалистите в ежедневната им работа. Обсъди се и проблема с недостатъчният брой детски психиатри в страната, които да оказват необходимата и навременна помощ.
Аутизмът е разстройство на социалното развитие, което засяга развитието на мозъка, а от там и поведението на човек. Аутистите живеят в свой свят. Това е генерализирано разстройство на развитието от така наречения аутистичен спектър, наблюдавано за пръв път от американския психиатър Лио Канър.
В момента родителите изчакват средно от 2 до 4 месеца за среща със специалистите, които диагностицират разстройствата на развитието при децата. В България няма статистика за честота на аутистичните разстройства, но в клиниката по детска психиатрия годишно с разстройство от аутистичния спектър се диагностицират около 300 деца.
Клиниката по детска психиатрия „Св. Никола“ на Александровска болница е единствената специализирана клиника в сферата на детските психиатрични заболявания в България. По тази причина на специалистите, работещи в нея, са възложени редица отговорности в приетия от Министерство на здравеопазването пакет от „Мерки за подобряване на грижите в помощ на лица с аутизъм и техните семейства“, сред които основните са свързани със скрининга и ранната диагностика на тези заболявания.
Различното на този курс от всички останали обучения, свързани с работата с деца, е, че медицински специалисти, социалните работници, педагозите и здравните експерти обмениха опит и изградиха една пълноценна картина на нарушенията от аутистичния спектър.
По думите на някои от участниците в обучението, това ги е накарало да се почувстват обогатени, оптимистично настроени и готови да използват наученото в практиката си. А лекторите са съумяли да създадат една много приятна и ползотворна работна атмосфера. Освен това са се породили спонтанни дискусии за възможните мерки за подобряването на работата с децата с аутизъм, както и на механизмите за взаимодействие между отделните институции, които имат отношение към темата.
Този курс на обучение е една от първите крачки в сътрудничеството между здравни работници, немедицински персонал и други специалисти и терапевтите, което от своя страна обещава едно по-добро бъдеще за децата със специални потребности.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч