Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Още две ловешки села отбелязаха свои празници в почивните дни

ÐÑе две ловеÑки Ñела оÑбелÑзаÑа Ñвои пÑазниÑи в поÑивниÑе дни

Последните дни няколко села в Община Ловеч имаха празници. 90 години отбеляза НЧ “Просвета 1927 г.” в село Гостиня, като гост на тържеството беше заместник-кметът на Община Ловеч Даниел Колев. Той връчи поздравителен адрес на Златка Иванова от името на кмета на Ловеч Корнелия Маринова, в който се казва: 

„Нашите родни читалища винаги носят светли имена и Вашето не случайно се нарича “Просвета”, защото това е основната задача пред всяко читалище.“

Историята на читалище в с. Гостиня започва на 13 март 1927 г., когато двадесет и шест ентусиазирани младежи се събират и  създават „Просвета”. Първите учредители и участници са Радой Колен – начален учител в селото, Митьо Вълчев Митев и Иван Вълков Балев – ученици от Педагогическото училище, Христо Петров-секретар-бирник, Цаньо Митев Цанев, Иван Славоев, Димитър Стоянов, Марко Петров, Симеон Илиев, Христо Димов и др.  Те с ентусиазъм и плам създават единственото духовно и културно средище в Гостиня.

На 28 октомври  Абланица също отбеляза своя традиционен празник. Кметът на селото Младен Цонев бе поздравен от зам.-кметът на Община Ловеч Цветан Георгиев. „Съборът e повод да изразя дълбокото си уважение към Вашето село, към Вашия труд и усилията да поддържате високия дух и стабилност, характерни за жителите на Абланица“, обърна се гостът към множеството.

Забележка. Снимката е от Гостиня, автор - Златка Иванова

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч