Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Откриха нова спортна площадка на алеята „Баш бунар“ в Ловеч

ÐÑкÑиÑа нова ÑпоÑÑна плоÑадка на алеÑÑа âÐÐ°Ñ Ð±ÑнаÑâ в ÐовеÑ

Днес, 6 декември, бе подписан приемно-предавателен протокол за новата открита площадка с четири броя фитнес уреди на алеята „Баш бунар“ в Ловеч. Документът бе подписан от Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч, и Минчо Казанджиев – президент на „Ротари клуб“ – Ловеч.

Представители на двете страни, между които и заместник-кметът Даниел Колев,  посетиха площадката, за да видят на място качеството на изпълнението.

Площадката предлага на спортуващите комбиниран уред с успоредка, висилки и шведска стена. Още има уред за кръстната област, въртящ се диск, уред за силата на краката.

Вертикалната планировка е извършена от Община Ловеч, а уредите са осигурени от „Ротари клуб“ – Ловеч. Площадката е под постоянно видеонаблюдение, както и останалите  съоръжение на алеята в тази част.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч