Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Отворен шахматен турнир в Ловеч в сряда

ÐÑвоÑен ÑаÑмаÑен ÑÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð² ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð² ÑÑÑда

Община Ловеч съвместно със шахматен клуб - Ловеч ще проведат Отворен шахматен турнир. Състезанието ще се проведе на 25.10.2017 г. (сряда) в шахматен клуб – Ловеч /срещу полицията/ от 17.15 часа.

Победителите ще бъдат поздравени от представител на общината, която осигурява и наградите.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч