Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОУ „Васил Левски“ в Ловеч посрещна ученици и учители от пет държави

ОУ „Васил Левски“ стана домакин на четвъртата международна среща по проект “STEM + A Around us” от 30 септември до 4 октомври. Училището посрещна 21 ученици и 15 учители от общо пет държави – Испания, Италия, Унгария, Турция и Полша. Проектът е по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“. Проектът е двугодишен и е финансиран с 24 405 евро. В рамките на реализирането му се очаква учениците да подобрят своите ИКТ умения, да развият базови способности като критично мислене, креативност, адаптивност в бърза и непрекъснато променяща се среда. Учениците ще обогатят знанията си по английски език, ще имат възможност да използват езика в реална среда.
В училище „Васил Левски“ се проведе съвместен урок по роботика и кодиране с използване на „Финч“ роботи. За учениците бяха организирани практически занятия и отборни игри, които да провокират тяхното любопитство и интерес към науката, технологиите, екологията и изкуствата.
По време на визитата гостите се запознаха със забележителностите на Ловеч, видяха средновековната крепост. Освен това бяха организирани посещения в Интерактивния музей на индустрията в гр. Габрово. Посредством възможностите на модерните технологии гостите попаднаха в пътешествие през времето, бяха преведени през различни исторически епохи и пред очите им с тяхното дейно участие бяха разкрити вълнуващи моменти от историята на този емблематичен български град.
При посещението на Архитектурно-етнографския комплекс „Етъра“  гостите разгледаха типичните български къщи със занаятчийски работилници от втората половина на ХVІІІ в. и началото на ХІХ в., водни съоръжения и други сгради.
В столицата в Научен център „Музейко“  ученици и учители се включиха в много  интерактивни игри, посветени на наука, инженерство, екология, комуникации и изкуства, пренесоха се в различни епохи и влязоха в ролята на учени – физици, геолози, архитекти, австронавти.
Вкусно и забавно беше прижевяването в Шоколадовата работилница в София, където всички имаха възможност да направят шоколад по свой проект.
По време на престоя учителите проведоха работни срещи, а между учениците от ОУ „Васил Левски“ и чуждестранните деца се създадоха много нови приятелства.
В рамките на реализирането на проекта предстоят още две международни срещи: в Испания през март 2020 и в Полша през юни 2020.