Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Пътната обстановка в Община Ловеч след снеговалежа е нормална при зимни условия

ÐÑÑнаÑа обÑÑановка в ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ñлед Ñнеговалежа е ноÑмална пÑи зимни ÑÑловиÑ

Пътната обстановка в Община Ловеч на 27.02.2018 г. сутринта остава в рамките на нормалното след падналата снежна покривка от 10 -15 см. Всички пътищата са проходими при  зимни условия, каза заместник-кметът Даниел Колев.  

Няма  селища с прекъснато електроподаване, както и бедстващи хора и закъсали автомобили по общинската пътна мрежа.  Почистването на градските улици  се провежда периодично и денонощно по график. След пълното спиране на снеговалежа ще се премине към почистване до асфалт, съгласно договор с общинската фирма „ЕКО“ ЕАД.  

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч