Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Педагози участваха в обучение по превенция на дигиталната зависимост в училище

Ðедагози ÑÑаÑÑваÑа в обÑÑение по пÑевенÑÐ¸Ñ Ð½Ð° дигиÑалнаÑа завиÑимоÑÑ Ð² ÑÑилиÑе

На 29 и 30 ноември 2023 г. в Консултативния кабинет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се проведе квалификационен курс за педагогически специалисти на тема „Превенция на дигиталната зависимост в училище“. Лектор беше доц. д-р Дончо Донев – преподавател по психология на поведението в дигитална среда в Бургаския свободен университет.

В рамките на обучението бяха разгледани теми като отношение на различните поколения към дигиталните технологии, дигитални устройства в ранна детска възраст и тяхното влияние върху когнитивните процеси и способността за учене, поведение при дигитална зависимост, контролирано осъзнато поведение и поведение на автопилот, психолого-педагогически техники за превенция на дигиталната зависимост при ученици.

Включиха се петдесет учители от училищата на територията на община Ловеч. Обучението е част от дейностите по Общинсктаа програма за превенция на дигиталната зависимост 2023 – 2024 г. Програмата се реализира от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съвместно с Бургаския свободен университет.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч