Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПЕГ „Екзарх Йосиф I" в Ловеч с нов проект по програма „Еразъм+“

ПЕГ „Екзарх Йосиф I

ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ в Ловеч  от 5 до 7 ноември беше домакин на първия краткосрочен обмен на ученици и учители от Австрия, Гърция, Италия, Португалия и Румъния. Гостите от страните партньори са участници в дейности на програма „Eразъм+“, ключова дейност 229, „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” по проект „Предприемачеството е важно".

Ловешката гимназия е координиращата организация, а партньорите са средни училища от Австрия, Гърция, Италия, Румъния и Португалия. Срокът за изпълнение на проекта е двугодишен.

Проектът се фокусират върху повишаване на капацитета на участващите и способността им за работа в международна среда чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. Провежданите транснационални младежки инициативи промотират предприемаческите нагласи и умения, като се насърчава  активното гражданство и предприемачество, включително социалното предприемачество.

Програмата на този обмен беше изключително интензивна и разнообразна. Тя включи посещение на Община Ловеч, забележителности на град Ловеч и областта.

Обменът завърши с тържествено връчване на сертификатите на участниците в проекта.

Първият краткосрочен обмен по проект “Предприемачеството е важно’’ създаде незабравими спомени и нови, искрени приятелства.

 

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi