Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПЕГ "Екзарх Йосиф I'' в Ловеч спечели нов проект по Програма „Еразъм+“ на ЕС

ÐÐÐ "ÐкзаÑÑ ÐоÑÐ¸Ñ I''  в ÐÐ¾Ð²ÐµÑ ÑпеÑели нов пÑÐ¾ÐµÐºÑ Ð¿Ð¾ ÐÑогÑама âÐÑазÑм+â на ÐС

ПЕГ "Екзарх Йосиф I'' в Ловеч спечели нов проект по Програма „Еразъм+“ на ЕС. Центърът за развитие на човешките ресурси сключи договор с ПЕГ "Екзарх Йосиф I'' за финансиране на проекта  "Предприемачеството е важно'' по Програма „Еразъм+“ на ЕС. Гимназията е координиращата организация, а партньорите са средни училища от Австрия, Гърция, Италия, Румъния и Португалия. Срокът за изпълнение на проекта е двугодишен.

Съвременната реалност ясно демонстрира, че настоящите ученици ще имат професии, някои от които не съществуват в момента. Много от тях ще създадат нови работни места. Ето защо това Стратегическо партньорство вярва, че предприемачеството, както подсказва заглавието на проекта, има решаващо значение като ключова компетентност за учене през целия живот.

Основната цел на Партньорството е да развие предприемаческите умения на учениците като противодействие на младежката безработица и да осигури подкрепа за по-малко стресиращия им преход към зрялата възраст. Проектните екипи планират да включат целевите групи в редица предизвикателни дейности със смесена реалност (физическа, виртуална и добавена), за да се изградят необходимите компетентности на учениците за бъдещото им професионално развитие.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител