Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Подмениха уличното осветление на Ловеч и Дойренци, да се готвят останалите селища

ÐодмениÑа ÑлиÑноÑо оÑвеÑление на ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¸ ÐойÑенÑи, да Ñе гоÑвÑÑ Ð¾ÑÑаналиÑе ÑелиÑа

Подменено е уличното осветление на Ловеч и Дойренци, да се готвят останалите селища. Това стана ясно на пресконференция на  кмета на общината Корнелия Маринова, инж. Петър Деков, директор "Проекти, програми и инвестиции", и Мортен Педерсен, представител на "Емпиенерджи", Кралство Норвегия, състояла се на 10 април в ловешкия пресклуб на БТА.  Поводът е краят на проекта  за енергийно ефективна модернизация на системите за външно изкуствено осветление на Ловеч и село Дойренци. Общината е започнала обследване и на още 20 населени места с голяма консумация на електроенергия и предстои да се изготвят проекти за тях, съобщи кметът Корнелия Маринова, като добави, че след това ще се кандидатства по Националния план за възстановяване и устойчивост. "Става дума не само за подмяна на осветителите с високоефективни LED осветители, но и за въведена на автоматизирана система за централизирано управление, още за изградена фотоволтаична централа, която да поеме 10 процента от разходите на електроенергия. Очакваме да постигнем екологичен ефект, който да доведе до енергийни спестявания около 75 процента, да постигнем намаление на емисиите на въглероден двуокис с около 1240 тона/годишно, но и да постигнем финансови икономии с поне 160 000 лева. Чрез реализацията на проекта се постига по-добра осветеност, което се отразява върху качеството на живот и пътнотранспортната обстановка", заяви кметът Корнелия Маринова. В настоящата криза с повишени многократно цени на електричеството, Община Ловеч въвежда екологично и иновативно решение.

Подменени са 3438 броя осветителни тела в Ловеч и село Дойренци. На покрива на сградата на бившето СПТУ "Дочо Пенков" е монтирана фотоволтаична централа, която работи с хибридни инвертори и блокове с акумулаторни батерии.  

Проектът е по договор с Министерството на енергетиката по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Общата стойност на проекта е 1 172 503 лева, като финансиране от ЕС - ФМ на ЕИП - 996 627.72 лева и национално финансиране - 175 875.48 лева. Бенефициент е Община Ловеч, а партньор по проекта е "Емпиенерджи", Кралство Норвегия, посочи инж. Петър Деков.

Община Ловеч, пресцентър

10.04.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч