Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Подписаха програма за популяризиране на православието в община Ловеч за периода 2016-2020

ÐодпиÑаÑа пÑогÑама за попÑлÑÑизиÑане на пÑавоÑлавиеÑо в обÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð·Ð° пеÑиода 2016-2020

Днес, 13 ноември, в Община Ловеч бе подписана Програмата за популяризиране на православието в община Ловеч за периода 2016-2020 г. Под документа положиха подписи Ловчански митрополит Гавриил, Корнелия Маринова - кмет на Община Ловеч, Ирина Митева - областен управител, Петър Цолов - председател на Общински съвет – Ловеч и Еленко Начев - началник РУО – Ловеч.

Целта на програмата е  чрез различни форми на образование и възпитание да се популяризират православните ценности като норма на живот и поведение сред всички възрасти. Най-голямо внимание се отделя на детско-юношеската аудитория. Предвижда се обогатяване на традиционния културен живот и иницииране на нови прояви в контекста на Православното културно-историческо наследство на Община Ловеч.

Настоящото ръководство на Община Ловеч има специална нагласа и отношение към развитието на православното образование, реализиращо се в училищата и детските градини на територията на общината. Общият брой на учениците изучаващи СИП Религия в училищата е 167. През учебната 2015/2016 християнска религия се изучава в часовете по СИП в ОУ „Васил Левски“ (79 ученици от І до ІV клас, организирани в 4 групи), в  ОУ „Христо Никифоров“ (70 ученици, организирани в 5 групи), в  ОУ „Проф. Димитър Димов“ (18 ученици в една група).

Създаден е детски литературен клуб „Християнче“ към ОДК – Ловеч през учебната 2014/2015 г.  През учебната 2015/2016 г. в него участват 20 ученици от СУ „Св. Климент Охридски“.  В с. Лисец за трета поредна година се провежда лятно училище по православно вероучение.

Към Ловчанска митрополия функционира неделно училище и детски църковен хор. Общият брой на децата и учениците участващи в различни форми на православно образование и възпитание са 243. За да се увеличи техният брой е необходимо да се преодолеят някои обществени нагласи, като ниската религиозна култура на обществото, липсата на потребност и отношение от страна на родителската общност към учебния предмет Религия, както и недостатъчната мотивация от страна на училищната педагогическа общност.

В програмата са заложени три приоритетни области - образование, православна просвета и култура.  Финансовата рамка за изпълнение следва да бъде изработена на база заложени средства в бюджета на Община Ловеч, бюджетите на детските градини, училищата и ЦПЛР-ОДК, Ловчанска митрополия, от спечелени проекти и дарения. Програмата за популяризиране на православието в община Ловеч за периода 2016-2020 г. е отворен документ, който може да бъде актуализиран при промяна на нормативната уредба в областта на образованието, културата и вероизповеданията.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч