Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Полага се инсталацията на уличното осветление и се редят плочки на четири места в Ловеч

Ðолага Ñе инÑÑалаÑиÑÑа на ÑлиÑноÑо оÑвеÑление и Ñе ÑедÑÑ Ð¿Ð»Ð¾Ñки на ÑеÑиÑи меÑÑа в ÐовеÑ

Относно хода на ремонтите в централната градска част на Ловеч  в момента се изпълняват дейности по подземната инфраструктура в участъка от ул. „Александър Стамболийски“ до Градската градина, в това число площад  „Г.М. Димитров“, както и частта от Покрития мост до площад „Екзарх Йосиф Първи“. Това съобщи на пресконференция Николай  Стоянов, директор на дирекция "Техническа инфраструктура и околна среда" в Община Ловеч.

Ето какво по-точно каза той за дейностите в центъра:

„Под подземна инфраструктура имаме предвид улично осветление. Довършва се осветлението в Градската градина. След като обектът беше спрян, на 29 януари той е пуснат с Акт 11. Метеорологични условия  позволяват да бъдат извършвани част от строително-монтажните работи  и в момента на четири места се полагат настилки. Това са комплекс „Космос“, пл. „Г.М Димитров“ пред ОББ, Градската градина и пред сградата на Общината.

Беше направена организацията и за ул. „Александър Стамболийски“ за полагането на настилките, но в момента изчакваме, докато завърши реконструкцията на двора на училището.

Към момента изпълнителят спазва декларираните срокове.

Някои граждани и медии поставиха въпроси за забелязани дефекти в изпълнението. Става дума за монтирани плочки, които не са на едно ниво, както и за счупени плочки. Уточнявам, че става въпрос за участъка  пред хотел „Ловеч“ и на няколко места на площад „Г.М. Димитров“.

Тези настилки не са приети от Общината. На изпълнителя му бе обърнато внимание от строителния надзор, от авторския надзор и от нас като възложител, че дефектите трябва да бъдат поправени. Изпълнителят е поел този ангажимент.

Пред хотел „Ловеч“ изпълнителят имаше и друга задача, за се установи  как ще се държат  точно такива плочи  върху точно такава настилка, която е върху бетон. Това е пробен участък с ясната идея, че това ще бъде оправен.

Община Ловеч като възложител няма да допуснем некачествена работа на нито един участък.

Проектът е доста сложен, винаги може да се появят проблеми. Решаваме ги веднага. Стараем се ремонтът минимално да пречи на движението на пешеходците.

На някои граждани им прави впечатление, че се полага настилка, демонтира се, наново се полага. Така е в строителството, когато не се е получил необходимият резултат, когато не е достигнато качеството, което се изисква по проект. Ако трябва, ще се демонтира и ще се реди отново, докато се получи“, категоричен е Николай Стоянов.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч