Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Политическите партии, коалиции и инициативните комитети да премахнат агитационните материали

  ÐолиÑиÑеÑкиÑе паÑÑии, коалиÑии и иниÑиаÑивниÑе комиÑеÑи да пÑемаÑÐ½Ð°Ñ Ð°Ð³Ð¸ÑаÑионниÑе маÑеÑиали

Днес изпълняващият функциите кмет на Община Ловеч, заместник-кмет Даниел Колев прикани политическите партии и коалиции и инициативните комитети да премахнат агитационните материали.

Ето какво гласи писмото:

Във връзка с разпоредбите на чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс и т. 25 от Решение № № 97-НС/22.05.2021 г. на ЦИК, партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден са длъжни да премахват поставените от тях агитационни материали.

С настоящото Ви приканвам да премахнете поставените агитационни материали, поставени във връзка с проведените на 11 юли 2021 г. Избори за народно събрание.

Съгласно разпоредбата на чл. 472, ал. 1 от ИК, при неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лева.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия