Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Политическите сили са поканени за консултации за сформиране съставите на СИК

Кметът на Община Ловеч е изпратил покана до политическите сили за участие в консултации на 17.09.2019 г. (вторник) от 11.00 ч. в Заседателната зала на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22. Поканата е на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК. Тя е към всички представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, както и към партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

Консултации са за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Ловеч за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Участниците в консултациите следва да представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

- наименование на партия или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.

Примерен образец на формуляр за поименно предложение за състав на СИК и резервни членове е публикуван на сайта на Община Ловеч www.lovech.bg, секция „Актуално“, „Избори и референдуми“, „Местни избори 2019“

 

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

Поканата е изпратена до следните партии и коалиции:

ПП ГЕРБ

 

ДО

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

ДО

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА И ВМРО“

 

ДО

ПП „ДПС“

 

ДО

ПП „ВОЛЯ“

 

ДО

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“