Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Поздравление по случай 1-ви ноември - Ден на народните будители

ÐоздÑавление по ÑлÑÑай 1-ви ноемвÑи - Ðен на наÑодниÑе бÑдиÑели

Уважаеми учители, културни дейци, жители на Община Ловеч!

На 1 ноември честваме един от светлите български празници - Денят на народните будители! Този ден винаги ни води към галерията от ярки образи, белязали българската култура и образование. Винаги споменаваме с трепет имената на Отец Паисий, Иван Вазов, Петър Берон, Захари Стоянов, Димитър Талев, Георги Марков – имаме цяла плеяда от будители. Но денят на будителите е повод да се вгледаме и в днешния ден, както и да погледнем напред.

Пред всички нас стои огромната отговорност да живеем в един сложен и променящ се свят. Освен общия стремеж към развитие и успех, всеки един човек носи и лична отговорност за своя просперитет.

Не може да не отбележим, че липсата на духовна будност води и до липса на критерии, до замъгляване на граници, понятия и ценности.

Днес всяко наше начинание трябва да е изпълнено с онзи пълноценен смисъл за благоденствие на хората, с който са живели винаги българските просветители. Да, пътят на познанието е бавен и труден, но не забравяйте, че капката камък дълбае.

Затова Ви желаем здрав разум, ясни цели, спорна работа!

Честит празник на всички съвременни будители! Все така възторжено градете българския дух и общество!

Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч

Петър Цолов, председател на Общински съвет - Ловеч

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч