Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Председателите на Общински съвети в страната се събират в Ловеч на 8 февруари

ÐÑедÑедаÑелиÑе на ÐбÑинÑки ÑÑвеÑи в ÑÑÑанаÑа Ñе ÑÑбиÑÐ°Ñ Ð² ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð½Ð° 8 ÑевÑÑаÑи

Съвместно заседание на Управителния и Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС - РБ) ще се проведе в Ловеч на 08.02.2018 г., четвъртък. В него ще вземат участие ръководители на местните парламенти от цялата страна, като срещата е по покана на председателя на Общински съвет-Ловеч Петър Цолов.

В дневния ред са включени  обсъждане на отчета за дейността на НАПОС за 2017 г., изпълнението на бюджета на НАПОС за 2018 г. и организационни въпроси. Основен акцент  ще бъде приемането на материалите за Общото събрание и работните групи за провеждането му, съобщава изпълнителният директор на асоциацията  инж. Делян Дамяновски.

Специално внимание ще бъде отделено на обсъждането на становището на УС и КС на НАПОС – РБ по параграф 19 от преходните и заключителните разпоредби по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

В заседанието ще участва кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова и други гости.

Събитието ще започне от 15.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч