Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Представиха дейностите и напредъка по проекта “Грижа в дома в община Ловеч”

ÐÑедÑÑавиÑа дейноÑÑиÑе и напÑедÑка по пÑоекÑа âÐÑижа в дома в обÑина ÐовеÑâ

 

Над 300 възрастни хора в община Ловеч получават подкрепа в домашна среда по проект “Грижа в дома в община Ловеч”. Дейностите и напредъкът по проекта бяха представени на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Ловеч от заместник-кмета на общината Венцислав Христов, Цветанка Маринова, ръководител на проекта, и Валерия Баръмова, началник на отдел „Здравеопазване, социални и медицински дейности и спорт“ в Община Ловеч.

Проектът се реализира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и е с продължителност една година, като приключва на 5 декември т. г.. Стойността му е близо 1,5 милиона лева и е със 100 процента европейско финансиране, съобщи Венцислав Христов. 

Цветанка Маринова посочи, че чрез дейностите се осигурява подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Предоставят се почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за 319 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Дейностите включват: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от и до домовете на лицата, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги; предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог. Осигурена е супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

По проекта са назначени общо 80 лица на трудов договор – социални асистенти, медицински сестри, диетолог, сътрудник "Социални дейности" и един психолог на граждански договор, съобщи Цветанка Маринова.

Валерия Баръмова добави, че са обхванати потребители както от град Ловеч, така и в 20 населени места в общината. По думите й през годините е доказано, че патронажната грижа е много търсена услуга и се увеличават ползвателите й.

„С реализирането на настоящия проект се осигури продължаване и надграждане на създадения през годините модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастните хора и лицата с увреждания, които са в невъзможност за водене на самостоятелен живот и се допринесе за подобряване на техния социален, здравен и психологически статус“, посочи заместник-кметът.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч