Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Представители на Община Ловеч ще участват в семинар за енергийна ефективност в Осло, Норвегия

ÐÑедÑÑавиÑели на ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ñе ÑÑаÑÑÐ²Ð°Ñ Ð² ÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð·Ð° енеÑгийна еÑекÑивноÑÑ Ð² ÐÑло, ÐоÑвегиÑ

Представители на Община Ловеч ще участват в семинар за обмяна на опит и добри практики на тема „Предизвикателството „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Норвегия". Семинарът ще се проведе на 12-13 октомври 2017 г. в гр.Осло, Норвегия.

В семинара ще вземат участие кметът на Ловеч Корнелия Маринова и Николай Стоянов – директор на Дирекция "Техническа инфраструктура и околна среда". Очаква се да има още една група от двама представители на общината, която ще пътува през ноември.

Участието в семинара се финансира с безвъзмездна финансова помощ в размер на 7275лв. по Схема за подкрепа за пътуване БГ 04-00-02 „Фонд за двустранни отношения" по Програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Програмен оператор е Министерството на икономиката и енергетиката, а програмен партньор - Норвежка администрация за водни ресурси и енергетика.

Предвидени са срещи с потенциални партньори от страните донори и запознаване с възможностите, които се предлагат за засилване на двустранните отношения между страните - донори и бенефициента.

Целта е повишаване на информираността на община Ловеч в следните области:

- повишаване на енергийната ефективност;

- оползотворяване на енергия от възобновяеми източници;

- запознаване и прилагане на добри практики;

- укрепване на сътрудничеството между институции и организации от Норвегия и Община Ловеч за реализиране на допълващи мерки по основните приоритетни политики, които не попадат или не попадат напълно в обхвата на оперативните програми.

Срокът за изпълнение на всички дейности финансирани от Финансовия механизъм на ЕИП е 30 април 2024 г.

Съгласно подписания Меморандум за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. се очаква да бъдат финансирани проекти за местно развитие и намаляване на бедността, енергийна ефективност и сигурност, опазване на околната среда и развитие на предприемачеството в областта на културата.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч