Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Предупреждение за очаквани интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури

ÐÑедÑпÑеждение за оÑаквани инÑензивни валежи, пÑидÑÑжени Ñ Ð³ÑÑмоÑевиÑни бÑÑи

В РДПБЗН – Ловеч постъпи метеорологична прогноза от НИМХ – БАН и МЦ на ВВС за очаквани интензивни валежи придружени с гръмотевични бури  нa  28.06.2018 г.  

За област ЛОВЕЧ е обявен КОД ОРАНЖЕВ“ степен на опасност, като се очакват  интензивни валежи и гръмотевични бури, пориви на вятъра до 17 м/с. Очакваните количества на валежите на места до около 20 до 30 л/кв.м. Не са изключени валежи до 90 л/кв.м.

Предприети са допълнителни превантивни мерки за:

1. Повишаване готовността за действие при влошаване на метеорологичната обстановка.

2. При необходимост да се създаде организация за събиране на групите и щабовете за изпълнение на плановете за защита при бедствия. Информиране на доброволните формирования.  

3. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при извънредни ситуации и привличане на техника.

4. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на произшествията от опасните явления и правилата за безопасно поведение.

При възникване на бедствена ситуации създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч чрез:

Телефони: 068 620112,  068668539;

Е – mail: fscp-oc-lov@mvr.bg

Телефон оперативен дежурен  – 0889402912;

                                                                                 

                                                        Оперативен център РД „ПБЗН” – Ловеч

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч