Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Предупреждение за „Жълт код“ с валежи от дъжд, по-късно и от сняг

ÐÑедÑпÑеждение за âÐÑÐ»Ñ ÐºÐ¾Ð´â  Ñ Ð²Ð°Ð»ÐµÐ¶Ð¸ Ð¾Ñ Ð´Ñжд,  по-кÑÑно и Ð¾Ñ ÑнÑг

Във връзка с получена прогноза за опасни явления от  НИХМ – БАН

В оперативен център на РДПБЗН-Ловеч постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС за метеорологичната и хидрологичната обстановка в страната.

За 11.01.2022 г. е обявено предупреждение от първа степен „Жълт код“  за значителни валежи от дъжд с количества за 24 часа на места ще бъде от 10-25 mm, като с понижението на температурите дъждът ще преминава в сняг. Ще се образува снежна покривка, съществена в Предбалкана и Рило-Родопската област. Комбинирано с горепосочените явления в други области от страната ще духа и временно силен североизточен вятър със скорост  14-18 m/s, възможни пориви до 22-24 m/s.

Времето е потенциално опасно. Прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но бъдете внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рискове.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за:

1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.

2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника.

3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.

4. Да се създаде организация за почистване на шахти и отводнителни канали.

5. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника.

6. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при кризи, бедствия и извънредни ситуации – „Част наводнения“ и „Други възможни извънрени ситуации“.

7.  Да се следи за измененията на обстановката и да бъде създадена организация за наблюдаване нивата на реките и язовирите.

8. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията.

9.  Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия.

10. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством:

Телефони: 068 620112,  068 668539; GSM 0889402912

Е – mail: fscp-oc-lov@mvr.bg

                      Оперативен център при РД „ПБЗН” – Ловеч                          

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия